Misja Fundacji

Podstawowym celem Fundacji im. Ireny Babińskiej jest finansowanie ochrony zdrowia pracowników prokuratury i członków ich rodzin, tj. finansowanie kosztów leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki oraz udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji.
Ze środków Fundacji finansuje się koszty leczenia specjalistycznego i inne związane z leczeniem zarówno takie które wykraczają poza możliwości ubezpieczenia jak i te, które mieszczą się w granicach ubezpieczenia, ale termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest odległy w sposób mogący spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

 

Czytaj więcej...

Patronaty

Nasza Fundacja przez ostatnie lata objęła swoim patronatem i pomocą w organizacji wielu wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych.

Czytaj więcej...