Kryminalistyka w służbie procesu karnego

Kontynuując tematykę związaną z zagadnieniami z zakresu kryminalistyki, objęliśmy patronatem honorowym kolejne wydarzenie naukowe
pt „Kryminalistyka w służbie procesu karnego”.
W jego ramach poruszone zostaną tematy związane z wpływem taktyki i techniki kryminalistycznej na przebieg procesu karnego w tym na realizację zasady prawdy materialnej.


Wykładowcy zajmą się problematyką wykorzystania w procesie osobowych źródeł dowodowych, taktycznymi aspektami przeszukania, oględzin miejsca, osoby czy rzeczy.
Przedmiotem prelekcji będą również możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych technik kryminalistycznych od daktyloskopii, mechanoskopii, osmologii, traseologii przez badania pisma po najnowsze osiągnięcia nauki z dziedziny fonoskopii, czy badań śladów biologicznych.
Konferencja naukowa jest współorganizowana przez: Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Katedrę Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uczelnię Techniczno - Handlową im. Heleny Chodkowskiej.
Gorąco zapraszamy do udziału 1 kwietnia 2016r w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)
Więcej szczegółów na temat wydarzenia, rejestracji pod linkiem:
http://www.prawowroclaw.edu.pl/kryminalistyka-w-sluzbie-pr…/