Konkurs Krasomówczy

Zapraszamy: aplikantów, doktorantów, absolwentów, studentów prawa oraz studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 17 listopada 2016r zapraszamy do udziału w IV Konkursie Krasomówczym im. Heleny Chodkowskiej pod Honorowym Patronatem Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej. Komitetowi Konkursowemu przewodniczyć będzie prok. Tomasz Salwa Przewodniczący Rady Fundacji. Udział w Komitecie potwierdziły także reprezentujące tamt. Prokuraturę Okręgową: wiceprezes naszego zarządu, prok. Joanna Nawara oraz rzecznik, prok. Małgorzata Klaus. Gorąco namawiamy!