Lenka Kuras

Lenka ma 2 latka. Jest jedną z naszych najmłodszych podopiecznych. Dziecko cierpi na porażenie mózgowe i epilepsję. Wymaga stałej rehabilitacji. W ostatnim czasie Fundacja dofinansowała pobyt Lenki i jej mamy jako opiekuna, na turnusie rehabilitacyjnym. Dla budżetu domowego tej rodziny byłby to koszt nadmierny. Jak bardzo potrzebne jest wsparcie życzliwych osób w czasie choroby, dowodzą podziękowania rodziców dziecka.

Ogromne podziękowania dla Fundacji w imieniu Lenki Kuras przesyłają rodzice – Paulina i Marcin.

Dzięki Państwa pomocy Lenka systematycznie walczy z chorobą, czyniąc wyraźne postępy psychoruchowe. Istotne znaczenie w procesie leczenia naszej córki miał ostatni pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, gdzie Lenka poza zajęciami z terapeutą uczęszczała również na zajęcia wspomagające jej rozwój a także na spotkania z psychologiem, które pomogły nie tylko jej, ale także nam - rodzicom, zrozumieć chorobę naszego dziecka oraz problemy, z jakimi musi się ona mierzyć.

Z pozdrowieniami dla całego Zarządu - Paulina i Marcin Kuras